Khảo sát lãi suất gửi tiền tiết kiệm tại 20 ngân hàng khác nhau với đa dạng loại hình. Bài viết liên tục cập nhật thông tin về lãi suất gửi tiết kiệm mới nhất và đưa ra so sánh, nhận định xu hướng lãi suất trong thời gian tiếp theo.

So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm
So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm

lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng Việt Nam đã có xu hướng giảm trong năm 2023. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng đã giảm từ 0,9%/năm xuống 0,5%/năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng đã giảm từ 5,5%/năm xuống 4,7%/năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 12 tháng đã giảm từ 6,8%/năm xuống 5,8%/năm.

Lãi suất tiền gửi giảm là do Ngân hàng Nhà nước đã liên tục điều chỉnh giảm lãi suất tái chiết khấu. Lãi suất tái chiết khấu là lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với các khoản vay của ngân hàng thương mại. Lãi suất tái chiết khấu giảm sẽ dẫn đến lãi suất cho vay giảm, từ đó lãi suất tiền gửi cũng giảm theo.

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi giảm còn do nhu cầu vốn của nền kinh tế đang giảm. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, các doanh nghiệp đang thắt chặt chi tiêu và không có nhu cầu vay vốn nhiều như trước. Điều này cũng dẫn đến lãi suất tiền gửi giảm.

Việc lãi suất tiền gửi giảm sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế. Lãi suất tiền gửi giảm sẽ giúp giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm và dịch vụ, kích thích tiêu dùng. Lãi suất tiền gửi giảm cũng sẽ giúp người dân có thêm tiền để chi tiêu, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển.

So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12/2023

Lãi suất tiết kiệm cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng là 6,65%/năm nếu khách hàng gửi tiết kiệm online tại Bắc Á Bank. Với hình thức gửi online, các ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao cho kỳ hạn 12 tháng là MBBank 6,4%/năm, OCB 6,3%/năm , Việt Á Bank cùng 6,2%/năm;

Tại Agribank, Vietinbank, lãi suất tiết kiệm 12 tháng là 5,3%/năm, còn BIDV 5,3%/năm, Vietcombank 4,8%/năm. Tại kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng ABBank lãi suất thấp hơn “big 4” cụ thể ABBank áp dụng lãi suất 4,1% cho tiền gửi 12 tháng

STTNgân hàngLãi suấtKỳ hạn
1MBBank6,4%/năm6 tháng, 12 tháng, 24 tháng
2Đông Á Bank5,6%/năm1 – 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng
3OCB6,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng,36 tháng
4VietABank6,2%/năm1 – 36 tháng
5Bắc Á Bank5,65%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
6Nam Á Bank5,5%/năm 13 tháng, 24 tháng, 36 tháng
7Bảo Việt Bank6,0%/năm12 tháng
8PVcomBank5,7%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
9NCB6,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
10SCB5,4%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
11Sacombank6,0%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
12Techcombank5,0%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
13BIDV5,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
14Vietcombank4,8%/năm12 tháng, 24 tháng
15Vietinbank5,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
16Agribank5,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
17ABBank4,1%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
18ACB5,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
19SeABank5,1%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
20SHB5,2%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12/2023 của 20 ngân hàng

So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm 11/2023

Lãi suất tiết kiệm cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng là 6,2%/năm nếu khách hàng gửi tiết kiệm online tại Pvcombank. Với hình thức gửi online, các ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao cho kỳ hạn 12 tháng là SHB 6,1%/năm; MBBank cùng Sacombank 6%/năm.

Tại Agribank, BIDV, Vietinbank, lãi suất tiết kiệm 12 tháng là 5,3%/năm còn Vietcombank thấp hơn, 5,3%/năm. Tại kỳ hạn 12 tháng, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã áp dụng lãi suất thấp hơn “big 4” tới 1%. Chẳng hạn ABBank áp dụng lãi suất 4,2% cho tiền gửi 12 tháng; SeABank 4,9%/năm,…

STTNgân hàngLãi suấtKỳ hạn
1MBBank6,0%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
2Đông Á Bank5,7%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
3OCB6,0%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
4VietABank6,2%/năm12 tháng
5Bắc Á Bank5,75%/năm18 tháng, 24 tháng
6Nam Á Bank5,9%/năm18 tháng
7Bảo Việt Bank6,2%/năm12 tháng
8PVcomBank6,2%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
9NCB6,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
10SCB5,6%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
11Sacombank6,0%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
12Techcombank5,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
13BIDV5,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
14Vietcombank5,1%/năm12 tháng, 24 tháng
15Vietinbank5,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
16Agribank5,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
17ABBank4,2%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
18ACB5,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
19SeABank4,9%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
20SHB6,1%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm 11/2023 của 20 ngân hàng

So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm 10/2023

Lãi suất kiệm kiệm kỳ hạn 12 tháng cao nhất thuộc về Đông Á Bank với 6,35%/năm. Tiếp đến là Bảo Việt và NCB 6,3%/năm, MBBank 6,3%/năm

Ngân hàng ABBank áp dụng mức lãi suất 4,4%/năm với tiền gửi 12 tháng, thấp nhất thị trường. Mức lãi suất này cũng thấp hơn tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng của ABBank (cùng 4,6%/năm).

Trong nhóm “big 4”, lãi suất tiết kiệm 12 tháng của Agribank, BIDV, VietinBank là 5,5%/năm còn Vietcombank thấp hơn, 5,3%/năm.

STTNgân hàngLãi suấtKỳ hạn
1MBBank6,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
2Đông Á Bank6,35%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
3OCB5,9%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
4VietABank6,2%/năm12 tháng
5Bắc Á Bank6,05%/năm18 tháng, 24 tháng
6Nam Á Bank5,7%/năm9 tháng
7Bảo Việt Bank6,3%/năm12 tháng
8PVcomBank5,9%/năm9 tháng
9NCB6,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
10SCB6,0%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
11Sacombank6,0%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
12Techcombank5,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
13BIDV5,5%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
14Vietcombank5,3%/năm12 tháng, 24 tháng
15Vietinbank5,5%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
16Agribank5,5%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
17ABBank4,4%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
18ACB5,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
19SeABank5,5%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
20SHB6,1%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm 10/2023 của 20 ngân hàng

So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm 09/2023

Thông tin lãi suất nêu trên cho thấy lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng Việt Nam hiện nay đang có xu hướng giảm dần. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại nhà nước như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank đã giảm xuống mức 5,5% – 5,8%/năm, thấp hơn so với mức 6,0% – 6,3%/năm vào đầu năm 2023. Các ngân hàng thương mại cổ phần cũng có xu hướng giảm lãi suất tiết kiệm, với mức lãi suất cao nhất hiện nay là 6,9%/năm, áp dụng tại ngân hàng CBBank.

Lãi suất gửi tiết kiệm trong tháng 9/2023 giảm so với tháng trước là do một số nguyên nhân sau:

 • Ngân hàng Nhà nước đã giảm lãi suất điều hành 2 lần trong năm 2023, từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm. Điều này đã tác động đến lãi suất huy động của các ngân hàng.
 • Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang có dấu hiệu suy giảm, dẫn đến nhu cầu tín dụng của các doanh nghiệp giảm sút. Điều này khiến các ngân hàng có xu hướng giảm lãi suất cho vay để kích thích tín dụng.
 • Các ngân hàng đang cạnh tranh gay gắt để thu hút khách hàng, dẫn đến việc giảm lãi suất huy động.

Dự báo về lãi suất tháng 10/2023

Dựa trên những phân tích trên, có thể dự báo lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục giảm trong tháng 10/2023. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại nhà nước có thể giảm xuống mức 5,2% – 5,5%/năm, và lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại cổ phần có thể giảm xuống mức 6,5% – 6,7%/năm.

Tuy nhiên, mức độ giảm lãi suất sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Nếu tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục suy giảm, lãi suất tiết kiệm có thể giảm sâu hơn. Nếu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành, lãi suất tiết kiệm cũng sẽ giảm theo.

STTNgân hàngLãi suấtKỳ hạn
1MBBank6,9%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
2Đông Á Bank6,7%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
3OCB6,4%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
4VietABank6,5%/năm12 tháng
5Bắc Á Bank6,65%/năm12 tháng
6Nam Á Bank6,9%/năm9 tháng
7Bảo Việt Bank6,9%/năm12 tháng
8PVcomBank6,7%/năm9 tháng
9NCB6,9%/năm12 tháng, 18 tháng
10SCB6,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
11Sacombank6,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
12Techcombank5,75%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
13BIDV5,8%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
14Vietcombank5,8%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
15VietinBank5,8%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
16Agribank5,5%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
17ABBank5%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
18ACB5,3%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
19SeABank5,5%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
20SHB6,1%/năm12 tháng, 18 tháng, 24 tháng
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm 09/2023 của 20 ngân hàng

So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm 08/2023

Trong thời gian gần đây, tình hình lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã có những biến đổi đáng chú ý. Đến ngày 15/8, dữ liệu từ khảo sát 39 ngân hàng cho thấy lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng đang ở mức cao nhất là 7,4%/năm và lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đạt 7,7%/năm. Tuy nhiên, tình hình tín dụng tăng trưởng chậm cũng góp phần giảm áp lực huy động vốn của các ngân hàng.

Luật Lãi Suất Tối Đa Áp Dụng cho Tiền Gửi

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tối đa áp dụng cho tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm. Các tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được áp dụng lãi suất tối đa là 4,75%/năm. Ngoài ra, lãi suất tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đã giảm từ 5,5%/năm xuống 5,25%/năm. Riêng lãi suất áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ được các tổ chức tín dụng xác định dựa trên cung cầu vốn trên thị trường.

Các Mức Lãi Suất Tiền Gửi Phổ Biến

Hiện nay, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đang thường được các ngân hàng áp dụng trong khoảng từ 0,2% đến 0,3%/năm. Đối với các sản phẩm tiết kiệm có thời hạn từ 1 – 3 tháng, lãi suất tối đa phổ biến theo quy định là 4,75%/năm.

Nhóm “big 4” gồm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank hiện đang áp dụng mức lãi suất thấp hơn so với thị trường. Ví dụ, lãi suất tiết kiệm 1 tháng của nhóm này chỉ là 3,3%/năm, thấp hơn mức thị trường. Lãi suất tiết kiệm 3 tháng của nhóm này là 4,1%/năm. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng các mức lãi suất này chỉ dành cho khách hàng cá nhân và có thể thay đổi dựa trên chính sách cụ thể của từng ngân hàng.

Với các khoảng thời gian tiết kiệm dài hơn, chúng ta cũng có nhiều sự lựa chọn hấp dẫn. Lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao nhất, là 7,4%/năm, có thể được áp dụng khi khách hàng gửi tiền trực tuyến tại CBBank. Ngoài ra, một số ngân hàng như ABBank, Eximbank, Bảo Việt Bank, VietCapital Bank, VRB (Ngân hàng Việt – Nga) cũng áp dụng lãi suất cao hơn 7% cho khách gửi tiền trực tuyến trong khoảng thời gian này.

Dự Báo Về Tình Hình Lãi Suất Tiết Kiệm

Theo các chuyên gia, tình hình lãi suất tiết kiệm trong tương lai sẽ tiếp tục giảm do tác động từ các biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Tăng trưởng tín dụng chậm trong năm 2023 cũng góp phần giảm áp lực huy động vốn. Chính phủ cũng dự kiến đẩy mạnh đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tất cả những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến tình hình lãi suất tiết kiệm trong thời gian tới.

Ngân hàngLãi suất cao nhấtKỳ hạn tương ứng
ABBank6,3%06 tháng
ACB6,4%12 tháng
Agribank6,3%12 tháng
Bảo Việt7,4%36 tháng
Bắc Á7,2%06 tháng
BIDV6,3%12 tháng
MBBank7,7%36 tháng
Đông Á6,9%06 tháng
Eximbank7,1%24 tháng
GPBank7,1%12 tháng
HDBank7%12 tháng
Hong Leong5,8%06 tháng
Indovina7,7%36 tháng
Kiên Long6,7%06 tháng
LPBank6,8%06 tháng
MB Bank6,7%24 tháng
MSB6%12 tháng
Nam Á Bank6,68%12 tháng
NCB7,4%12 tháng
OCB7,1%06 tháng
OceanBank7,2%18 tháng
PGBank6,9%36 tháng
PublicBank8%12 tháng
PVcomBank6,7%06 tháng
Sacombank6,85%18 tháng
Saigonbank7,2%12 tháng
SCB6,9%06 tháng
SeABank6%12 tháng
SHB6,9%06 tháng
Techcombank6,15%24 tháng
TPBank6,5%
VIB6,4%12 tháng
VietCapitalBank7,5%36 tháng
Vietcombank6,3%12 tháng
VietinBank6,3%12 tháng
VPBank6,3%12 tháng
VRB6,7%36 tháng
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng cao nhất 8/2003

So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm 07/2023

Trong đó, mức lãi suất tiết kiệm ưu đãi nhất là mức lãi suất tại ngân hàng PVcombank với 11,5%/năm với điều kiện tối thiểu 2000 tỷ và trả lãi cuối kỳ với kỳ hạn là 12-13 tháng. Với, số tiền dưới 50 tỷ thì ngân hàng Việt-Nga (VRB) đang có lãi suất tốt nhất ở mức 8,1%/năm. Giữ vị trí ưu đãi thứ hai và thứ ba là hai ngân hàng HD Bank và VRB với mức lãi suất được áp dụng lần lượt là 9,1%/năm và 8,1%/năm. Cụ thể, đối với HDBank, khách hàng cá nhân được hưởng lãi suất này với điều kiện tối thiểu 300 tỷ và kỳ hạn là 13 tháng trở lên. Ngân hàng VRB triển khai lãi suất ưu đãi với điều kiện kỳ hạn từ 15 – 36 tháng.

Bên cạnh đó, quý khách hàng có thể cân nhắc lựa chọn những gói tiết kiệm ưu đãi đến từ các ngân hàng như: Indovina Bank Limited – IVB (7,9%/năm), Ocean Commercial Bank (7,7%/năm), GP Bank, OCB (7,6%/năm), SCB (6,9%/năm),…

Ngoài ra, HSBC hiện là ngân hàng đưa ra mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất trong các ngân hàng được khảo sát là 3,75%/năm với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, trả lãi cuối kỳ. Hiện nay, ngoài HSBC cũng có nhiều ngân hàng đưa ra mức lãi suất tiết kiệm thấp dưới 5% như: Standard Chartered (4,4%/năm), Woori (4,7%/năm).

So sánh Lãi suất vay mua nhà tốt nhất của 21 ngân hàng tháng 07/2023 được tổng hợp ở bảng dưới đây: 

Ngân hàngLãi suất tiết kiệm cao nhất (%/năm)Điều kiện áp dụng
Agribank6,3Từ 12 – 24 tháng
BIDV6,3Từ 12 – 36 tháng
Vietinbank6,3Từ 12 – trên 36 tháng
Vietcombank6,3Từ 12 – 60 tháng
GP Bank(TNHH MTV Dầu khí toàn cầu)7,6Từ 13 – 36 tháng
Ocean Commercial Bank(TNHH MTV Đại Dương)7,7 (tại quầy)Từ 18 đến dưới 36 tháng
HD Bank(TMCP Phát triển TP. HCM)9,113 tháng (từ 300 tỷ trở lên)
TP Bank(TMCP Tiên Phong)6,7Từ 6 – 36 tháng (gửi online)
SCB(TMCP Sài Gòn)6,912 tháng
OCB(TMCP Phương Đồng)7,612 – 15 tháng (từ 50 tỷ trở lên)
Techcombank(TMCP Kỹ Thương Việt Nam)7,136 tháng (KH cá nhân, 3 tỉ trở lên)
MSB(TMCP Hàng Hải Việt Nam)6,8 (tại quầy)7,2 (online)Từ 12 – 36 tháng
PVcombank(TMCP Đại Chúng Việt Nam)7,3 – 11,5*15 – 36 tháng (dưới 2000 tỷ)12-13 tháng (trả lãi cuối kỳ, tối thiểu 2000 tỷ)*
Indovina Bank Limited – IVB(TNHH Indovina)7,9Từ 24 tháng trở lên
Vietnam-Russia Joint Venture Bank – VRB(Liên doanh Việt – Nga)8,115 – 36 tháng
NH Chính sách xã hội Việt Nam6,3Từ 12 tháng trở lên
NH Phát triển Việt Nam6Từ 12 – trên 36 tháng
Co-op BankNH Hợp tác xã Việt Nam6,30Từ 12 tháng trở lên, trả lãi cuối kỳ
HSBC3,75Từ 12 tháng trở lên, trả lãi cuối kỳ
Hong Leong6,00Từ 6 tháng và dưới 9 tháng, trả lãi cuối kỳ
5,60Từ 9 tháng trở lên, trả lãi cuối kỳ
Shinhan Bank6,30Từ 12 tháng và dưới 18 tháng, trả lãi cuối kỳ
Standard Chartered4,40Từ 36 tháng
Woori4,7 Từ 12 tháng
UOB6,0Từ 12 tháng
Bảng so sánh lãi suất gửi tiền tiết kiệm 21 ngân hàng trong tháng 07/2023

Lợi ích của tài khoản tiết kiệm

 1. Tính an toàn

Tài khoản tiết kiệm là một sản phẩm tài chính an toàn và đáng tin cậy, được bảo vệ bởi ngân hàng trung ương và luật pháp của quốc gia. Số tiền bạn gửi vào tài khoản tiết kiệm được bảo đảm đến mức tối đa nào đó. Bởi vậy, nếu có bất kỳ rủi ro nào xảy ra, bạn sẽ được bảo vệ và không mất tiền.

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của tài khoản tiết kiệm là tính an toàn và độ tin cậy cao. Bạn có thể yên tâm về việc bảo vệ tiền của mình và tránh những rủi ro không đáng có. Ngân hàng cung cấp bảo hiểm tiền gửi đối với tài khoản tiết kiệm, cho phép bạn yên tâm rằng tiền của bạn được bảo vệ và an toàn.

 1. Lợi suất cao

Tài khoản này thường có lợi suất cao hơn so với các loại tài khoản tiền gửi khác. Với một khoản tiền nhất định, bạn có thể nhận được một khoản lợi nhuận ổn định và đáng kể mỗi tháng hoặc mỗi năm. Lãi suất của tài khoản tiết kiệm thường cao hơn so với tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn khác. Điều này có nghĩa là bạn có thể tích luỹ được nhiều tiền hơn trong cùng khoảng thời gian. Lãi suất có thể thay đổi theo từng ngân hàng và thời điểm, vì vậy bạn nên tìm hiểu trước để tìm kiếm tài khoản tiết kiệm có lãi suất hấp dẫn nhất.

 1. Tính linh hoạt

Tài khoản tiết kiệm cung cấp cho bạn tính linh hoạt khi muốn rút tiền một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng tiền tiết kiệm của mình bất cứ lúc nào mà không cần phải lo lắng về các khoản phí hay điều kiện phức tạp.

 1. Lợi nhuận ổn định:

Lãi suất tài khoản tiết kiệm được cố định trong một thời gian nhất định, do đó lợi nhuận từ tài khoản tiết kiệm là ổn định. Điều này giúp ổn định tình hình tài chính và tạo ra nguồn thu nhập thường xuyên cho bạn.

Tham khảo: Tài khoản tiết kiệm – Chìa khóa cho sự ổn định tài chính

Cách tính lãi suất tiết kiệm

Tiết kiệm tiền là một trong những phương pháp đầu tư an toàn và phổ biến nhất. Tuy nhiên, để tối đa hóa lợi nhuận từ tiền tiết kiệm, bạn cần phải hiểu rõ về cách tính lãi suất tiết kiệm đúng cách. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính lãi suất tiết kiệm một cách đúng đắn.

Công thức tính lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn

Công thức tính lãi suất tiết kiệm đơn giản nhất là:

Số tiền lãi = Lãi suất (% năm) x Số tiền gốc x Số ngày trong kỳ / 365

Trong đó:

 • Lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn thường tính theo %/năm.
 • Số tiền gốc là số tiền bạn đã gửi vào tài khoản tiết kiệm.
 • Số ngày trong kỳ là thời gian bạn đã gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm.

Trong trường hợp tiền gửi không kỳ hạn, người gửi có thể rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, việc này cần phải tuân thủ các quy định liên quan đến mức phí và thời gian xử lý của ngân hàng. Ngoài ra, việc rút tiền trước hạn có thể ảnh hưởng đến lợi ích tích lũy của khách hàng. Vì vậy, trước khi quyết định rút tiền, người gửi nên cân nhắc kỹ lưỡng để tránh mất đi các quyền lợi và thuận tiện trong quá trình giao dịch.

Công thức tính lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn theo ngày và tháng

Khi tiến hành gửi tiền vào khoản tiết kiệm có thời hạn, điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải chờ đợi một khoảng thời gian nhất định trước khi có thể rút tiền gửi của mình. Bạn có thể lựa chọn thời gian kỳ hạn phù hợp với nhu cầu của mình, bao gồm kỳ hạn hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hay hàng năm, tùy thuộc vào sự lựa chọn của từng khách hàng.

Tính lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn theo ngày:

Số tiền lãi = Lãi suất (% năm) x Số tiền gốc x Số ngày trong kỳ / 365

Tính lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn theo tháng:

Số tiền lãi = Lãi suất (% năm) /12 x Số tiền gốc x Số tháng trong kỳ

Trong đó:

 • Lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn thường tính theo %/năm.
 • Số tiền gốc là số tiền bạn đã gửi vào tài khoản tiết kiệm.

Với hình thức gửi tiền tiết kiệm có thời hạn, bạn sẽ được hưởng lãi suất cao hơn so với hình thức gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Nếu bạn rút tiền đúng hạn như cam kết, bạn sẽ được nhận toàn bộ lãi suất đó. Hiện nay, hầu hết mọi người đều ưa chuộng hình thức này.

Tham khảo: Cách tính lãi suất tiết kiệm đúng cách – Hướng dẫn chi tiết

Cập nhật 08/12/2023 9:28

Bài viết nổi bật

error: Content is protected !!