Các câu hỏi thường gặp

Lãi suất ngân hàng nào có lãi suất cao nhất?

Lãi suất ngân hàng được điều chỉnh và cập nhật vào ngày 10 hàng tháng. Để nắm được thông tin mới nhất. Bạn có thể tham khảo lãi suất tháng 8 của 20 ngân hàng trong bài viết sau đây: https://www.bankexpress.vn/lai-suat-tiet-kiem-8-2020-so-sanh-hon-20-ngan-hang/

Ngân hàng nào cho vay mua nhà có lãi suất tốt nhất

Mua nhà trả góp thường sẽ được sự hỗ trợ của chủ đầu tư và các ngân hàng. Điều này phụ thuộc vào từng dự án và từng thời điểm. Cùng tham khảo lãi suất vay mua nhà 8/2020 của 20 ngân hàng: https://www.bankexpress.vn/lai-suat-cho-vay-mua-nha-8-2020-cua-20-ngan-hang/

Cách tính lãi suất tiết kiệm nhanh & chuẩn?

Cách tính lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn: [Số tiền lãi] = [Số tiền gửi] x [Lãi suất (%/năm)] x [Số ngày thực gửi] / 360
Cách tính lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn: [Số tiền lãi] = [Số tiền gửi] x [Lãi suất (%năm)] / [12 x Số tháng gửi]

Ví dụ bạn gửi số tiền 100 triệu với lãi suất 10%/năm cho kỳ hạn 6 tháng từ ngày 1/1/2020 đến 1/7/2020, số tiền lãi nhận được là:
100.000.000 x 10% x 181 / 365 = 4,958,904 

Cách tính lãi suất cho vay

Lãi phải trả (hàng tháng) = (Dư nợ vay hiện tại x lãi suất x số ngày thực tế duy trì dư nợ hiện tại) / 365