So với mức lãi suất cho vay hỗ trợ mua nhà ở áp dụng năm 2018, mức lãi suất này tiếp tục được giữ nguyên ở mức 5%/năm, thấp hơn 1/2 so với gói vay thương mại thông thường.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2570 quy định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay mua nhà ở theo quy định.

Theo đó, từ năm 2019, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay này sẽ là 5%/năm. So với lãi suất năm 2018, mức lãi vay hỗ trợ mua nhà tiếp tục được NHNN giữ nguyên.

Theo quy định của NHNN các loại hình nhà ở được phép tham gia gói vay hỗ trợ mua nhà sẽ là nhà ở xã hội, hoặc nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2 và giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 theo quy định của Bộ Xây dựng.

Đối với khách hàng cá nhân, để được hưởng mức lãi suất vay này phải có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, hoặc hợp đồng thuê, mua nhà ở thương mại với chủ đầu tư dự án có căn hộ nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu/m2.

Bên cạnh đó, các cá nhân cũng phải đề nghị vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại và cam kết các thành viên trong gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ tại ngân hàng để phục vụ mục đích tương tự.

Với các khoản vay hỗ trợ mua nhà ở này, định kỳ vào tháng 12 hàng năm, NHNN sẽ xác định và công bố lại mức lãi suất áp dụng cho năm tiếp theo. Tuy nhiên, lãi suất này đảm bảo luôn chỉ bằng 1/2 lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường và không vượt quá 5%/năm.

Các ngân hàng được quy định tham gia cung cấp các gói hỗ trợ mua nhà này như thông tư công bố bao gồm Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank…

Trong khi đó, thống kê thực tế mức lãi suất cho cá nhân vay mua nhà ở hiện nay đã tăng khoảng 1-1,5% so với đầu năm.

Hiện đa số ngân hàng đưa ra các gói vay mua nhà với khách hàng thời gian thanh toán từ 6 tháng đến 20 năm. Trong đó, tỷ lệ cho vay tối đa thường vào khoảng 70-80% giá trị căn nhà.

Khảo sát tại nhóm ngân hàng có cổ phần chi phối của Nhà nước (Vietinbank, Vietcombank và BIDV), hiện lãi suất vay mua nhà được ưu đãi trong vài năm đầu sau đó sẽ tính lãi suất thả nổi bằng lãi suất tiết kiệm đầu vào 24 tháng cộng chênh lệch. Bình quân lãi suất vay mua nhà ở của nhóm ngân hàng này vào khoảng 10,5-11%/năm.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân bao gồm các ngân hàng lớn như MBBank, Sacombank, SCB… có lãi vay mua nhà vào khoảng 11-12%/năm.

Theo số liệu của NHNN, dư nợ tín dụng của các ngân hàng vào bất động sản hiện ở mức 7-8% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Tỷ lệ này đã giảm rất nhiều so với ngưỡng xấp xỉ 30% hồi giai đoạn 2010-2011. Tuy nhiên, số này chưa bao gồm dư nợ cho vay mua và sửa nhà đang được hạch toán vào khoản mục cho vay tiêu dùng của các ngân hàng. Nếu tính cả khoản dư nợ này thì tín dụng đổ vào bất động sản có thể vẫn chiếm tới gần 20% tổng dư nợ cho vay của nền kinh tế.

Bài viết nổi bật

error: Content is protected !!