Trong bài viết này chúng tôi sẽ cập nhật lãi suất tiết kiệm tháng 8/2020 của các ngân hàng có vốn nhà nước bao gồm Agribank, BIDV, VCB, Vietinbank. Mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình kinh tế vĩ mô cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh bị hạn chế, nhưng lãi suất huy động trong tháng này chưa có nhiều biến động đáng kể. Bạn có thể tham khảo tình hình lãi suất của các tháng trước qua các bài viết cập nhật của Bankexpress:

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank 8/2020

Đầu tháng 8/2020 được duy trì tại tất cả các kì hạn giống như biểu lãi suất đầu tháng trước. Trong đó, khung lãi suất dành cho khách hàng cá nhân:

Với kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được qui định là 3,7%/năm. Tiếp đó, khi khách hàng gửi tiền tại kì hạn 3 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 4%/năm. Giữ nguyên lãi suất niêm yết cho các kì hạn 6 tháng và 9 tháng lần lượt là 4,4%/năm và 4,6%/năm.

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank 8/2020
Khách hàng gửi tiết kiệm tại Vietcombank

Các khoản tiền gửi có kì hạn dài như 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng lần lượt được huy động với các mức lãi suất là 6%/năm, 6,1%/năm và 5,8%/năm.

Như vậy mức lãi suất ngân hàng cao nhất đang được áp dụng hiện nay tại ngân hàng Vietcombank là 6,1%/năm, dành cho khách hàng cá nhân có khoản tiền gửi tại kì hạn 24 tháng.

Lãi suất tiết kiệm Agribank 8/2020

Trong tháng 8 này, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Agribank được giữ nguyên so với đầu tháng trước. Trong đó lãi suất huy động cao nhất tiếp tục duy trì ở mức là 6%/năm áp dụng đối với các kì hạn từ 12 tháng trở lên.

Lãi suất tiết kiệm Agribank 8/2020
Gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank

Đối với khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn từ 1 tháng trở lên dao động từ 3,7%/năm đến 6%/năm.

Tương tự, lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng cũng đồng loạt được giữ nguyên mức qui định là 4,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm BIDV 8/2020

Trong tháng này không đổi so với khảo sát vào đầu tháng trước. Trong đó mức lãi suất cao nhất hiện tại là 6%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kì hạn từ 12 tháng trở lên.

Lãi suất tiền gửi tại kì hạn 1 tháng và 2 tháng tại BIDV giữ ở mức 3,7%/năm. Khi gửi tiền tại kì hạn 3 tháng và 5 tháng, mức áp dụng là 4%/năm. Tiền gửi tại kì hạn 6 và 9 tháng được hưởng mức lãi suất lần lượt là 4,4%/năm và 4,6%/năm.

Lãi suất tiết kiệm BIDV 8/2020
Nhân viên BIDV

Lãi suất tiết kiệm Vietinbank 8/2020

Vietinbank cũng có biểu lãi suất nằm trong khoảng 3,7% – 6%/năm, áp dụng tại các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Trong đó, lãi suất cao nhất đang được áp dụng tại Vietinbank là 6%/năm khi gửi tiết kiệm tại kì hạn 12 – 36 tháng và trên 36 tháng.

Các ngân hàng nhóm Big4

Vietcombank áp dụng biểu lãi suất có phần tốt hơn so với 3 ngân hàng còn lại. Khi gửi tiết kiệm tại kì hạn 24 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao nhất tại Vietcombank là 6,1%/năm.

Trong nhóm 4 ngân hàng có vốn nhà nước hiện đều có lãi suất thấp nhất là 3,7%/năm cho các khoản tiền gửi tại kì hạn 1 và 2 tháng.

Vietcombank có mức lãi suất huy động cao nhất trong 4 ngân hàng được khảo sát, cụ thể 6,1%/năm tại kì hạn 24 tháng. 

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất tiền gửi tháng 8/2020 chi tiết cho các kỳ hạn, so sánh giữa các ngân hàng, thống kê lãi suất tốt nhất và điều kiện tiền gửi chi tiết:

Kỳ hạn gửiAgribankVietinBankVietcombankBIDV
1 tháng3,70%3,70%3,70%3,70%
2 tháng3,70%3,70%3,70%3,70%
3 tháng4,00%4,00%4,00%4,00%
4 tháng4,00%4,00%  
5 tháng4,00%4,00% 4,00%
6 tháng4,40%4,40%4,40%4,40%
7 tháng4,40%4,40%  
8 tháng4,40%4,40%  
9 tháng4,60%4,60%4,60%4,60%
12 tháng6,00%6,00%6,00%6,00%
13 tháng6,00%6,00% 6,00%
15 tháng6,00%6,00% 6,00%
18 tháng6,00%6,00% 6,00%
24 tháng6,00%6,00%6,10%6,00%
36 tháng 6,00%5,80%6,00%
LS cao nhất6,00%6,00%6,10%6,00%
Điều kiện12 – 24 tháng12 tháng trở lên24 tháng12 – 36 tháng, 364 ngày
Vui lòng khi rõ nguồn BankExpress.vn khi tham khảo
Lãi suất tiết kiệm Vietcombank là bao nhiêu?

Với kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được qui định là 3,7%/năm. Các kỳ hạn khác được nêu chi chiết trong bài viết.

Lãi suất tiết kiệm Agribank tháng 8/2020 cao nhất?

Lãi suất huy động cao nhất tiếp tục duy trì ở mức là 6%/năm áp dụng đối với các kì hạn từ 12 tháng trở lên

Lãi suất tiết kiệm BIDV 8/2020 có thay đổi gì không?

Trong tháng này không đổi so với khảo sát vào đầu tháng trước. Tiền gửi tại kì hạn 6 và 9 tháng được hưởng mức lãi suất lần lượt là 4,4%/năm và 4,6%/năm.

Lãi suất tiết kiệm Vietinbank kỳ hạn 12 tháng là bao nhiêu?

Lãi suất cao nhất đang được áp dụng tại Vietinbank là 6%/năm khi gửi tiết kiệm tại kì hạn 12. Bảng so sánh các ngân hàng tham khảo trong bài viết.

Bài viết nổi bật

error: Content is protected !!