Bộ tứ Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank là 4 ngân hàng thương mại lớn có vốn đầu tư nhà nước. Đây cũng là top các ngân hàng được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn gửi tiền tiết kiệm. Số tiền gửi tại nhóm 4 nhà băng này chiếm khoảng 50% tổng tiền gửi trên hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

Khảo sát mới đây trong đầu tháng 6/2020 tại 4 ngân hàng kể trên, lãi suất huy động ba ngân hàng Agribank, VietinBank, BIDV có sự điều chỉnh lớn tại hầu hết kì hạn trong 1 tháng trở lại đây.

Cụ thể, ngân hàng Agribank điều chỉnh giảm lãi suất tất cả các kì hạn trong khoảng từ 0,1 đến 0,45 điểm %. Biểu lãi suất tiết kiệm ngân hàng Agribank nằm trong khoảng từ 4% đến 6,5% áp dụng cho các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank giữ nguyên lãi suất kì hạn 9 tháng là 5,1%/năm, các kì hạn khác điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,1 đến 0,45 điểm % so với tháng 5/2020.

Tương tự, BIDV cũng giữ nguyên lãi suất kì hạn 9 tháng ở mức 5,1%/năm. Các kì hạn còn lại điều chỉnh giảm từ 0,2 đến 0,5 điểm % so với tháng trước.

Ngân hàng Vietcombank điều chỉnh giảm 0,25 điểm % lãi suất tại kì hạn 3 tháng, còn

4,25%/năm, giảm 0,1 điểm % lãi suất kì hạn 1 tháng và 2 tháng xuống 4%/năm. Lãi suất tiền gửi các kì hạn khác giữ nguyên.

Trong tháng này, Vietcombank đứng đầu 4 ngân hàng với mức lãi suất cao nhất là 6,6%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi có kì hạn 24 tháng. 

TỔNG QUAN LÃI SUẤT THÁNG 06/2020 CỦA VIETCOMBANK, BIDV. AGRIBANK VÀ VIETINBANK TẠI CÁC KỲ HẠN

Chi tiết lãi suất:

Kì hạn gửiAgribankVietinBankVietcombankBIDV
1 tháng4,00%4,00%4,00%4,00%
2 tháng4,00%4,00%4,00%4,00%
3 tháng4,25%4,25%4,25%4,25%
4 tháng4,25%4,25%
5 tháng4,25%4,25%4,25%
6 tháng4,90%4,90%4,90%4,90%
7 tháng4,90%4,90%
8 tháng4,90%4,90%
9 tháng5,10%5,10%4,90%5,10%
12 tháng6,50%6,50%6,50%6,50%
13 tháng6,50%6,50%6,50%
15 tháng6,50%6,50% 6,50%
18 tháng6,50%6,50% 6,50%
24 tháng6,50%6,50%6,60%6,50%
36 tháng 6,50%6,30%6,50%
LS cao nhất6,50%6,50%6,60%6,50%
Điều kiện12 tháng trở lên12 tháng; từ 24 tháng – dưới 36 tháng24 tháng12 – 36 tháng, 364 ngày
BankExpress tự tổng hợp

Bài viết nổi bật

error: Content is protected !!