Theo yêu cầu tại quyết định điều chỉnh trần lãi suất huy động cho các kỳ hạn dưới 6 tháng của Ngân hàng nhà nước (NHNN) cuối ngày hôm qua 16/3, sáng nay đồng loạt các ngân hàng trong nước đều điều chỉnh lãi suất tiền gửi tại các chi nhánh.

Theo quyết định của NHNN, từ ngày 17/3, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,8%/năm xuống 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,0%/năm xuống 4,75%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,5%/năm xuống 5,25%/năm.

Với các khoản tiền gửi từ 6 tháng trở lên, Ngân hàng Nhà nước vẫn giao các tổ chức tín dụng quyết định dựa trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường.

BankExpress đã tiến hành khảo sát và nhận thấy:

  • Các ngân hàng quốc doanh đều chỉ điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi đối với kỳ hạn 3 tháng từ mức 4,8% xuống 4,7% hoặc 4,75%;
  • Toàn bộ các ngân hàng TMCP tư nhân đều điều chỉnh giảm các kỳ hạn từ 1-2-3 tháng xuống mức 4,75%, giảm từ 0,05 – 0,25% so với kỳ công bố gần nhất. Riêng các ngân hàng có mức lãi suất niêm yết trước đó thấp hơn 4,75% thì giữ nguyên lãi suất niêm yết tại đầu tháng 3 như Techcombank & TPBank;
  • Các ngân hàng nước ngoài không điều chỉnh do mức lãi suất huy động rất thấp dưới 1,5%.
  • Với các khoản tiền gửi dưới 1 tháng hoặc không kỳ hạn, các ngân hàng cũng điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,8% xuống cao nhất còn 0,5%/năm.

Đối với các kỳ hạn trên 6 tháng, các ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất như công bố đầu tháng. Nhóm ngân hàng trả lãi suất cao nhất nằm trong nhóm các ngân hàng TMCP tư nhân với mức trên 8% có các ngân hàng như NamABank (8,6% – cao nhất hệ thống), Eximbank (8,4%), NCB & ABBank (8,3%), Vietcapitalbank (8,2%) và BacABank & CB (8,0%)… cho các kỳ hạn trên 12 tháng. Nhóm các ngân hàng còn lại dao động từ mức 7,3% – 8,4%.

Đối với nhóm lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn dưới 12 tháng, mức dao động lãi suất tại từng kỳ hạn của các ngân hàng không có biên động đáng kể. Lãi suất nằm trong khoảng từ 4,3% -5% (kỳ hạn 3 – 6 tháng); 5,4% – 7,3% (kỳ hạn 9 tháng) và 6,8% – 8% (kỳ hạn 12 tháng). Như vậy, lãi suất có kì hạn 12 tháng tại quầy dao động có sự chênh lệch rõ rệt tới 1,2 điểm % giữa các ngân hàng.

Riêng nhóm 4 ngân hàng quốc doanh mức mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên tại Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank.

Bài viết nổi bật

error: Content is protected !!