Lãi suất cao nhất trong nhóm 4 “ông lớn” bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank trong tháng 3 này ở mức là 5,6%/năm, được niêm yết duy nhất tại ngân hàng Vietinbank.

Bước sang tháng 3, lãi suất huy động của 4 “ông lớn” ngân hàng nhà nước bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank tiếp tục ổn định giống như tháng trước.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng Agribank và BIDV cùng được triển khai trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,5%/năm. Trong đó, mức cao nhất hiện được triển khai tại cả hai ngân hàng này là 5,5%/năm và đều được dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền từ kỳ hạn 12 tháng trở lên.

lãi suất tiết kiệm tháng 10

Lãi suất tiền gửi tại Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất của nhóm ngân hàng quốc doanh trong tháng 03/2022

Trường hợp khách hàng gửi tiền tại ngân hàng Vietcombank sẽ được nhận lãi suất tiết kiệm trong khoảng từ 3%/năm đến 5,5%/năm, tương ứng với tiền gửi có kỳ hạn 1 – 60 tháng. Lãi suất cao nhất tại Vietcombank cũng ở mức là 5,5%/năm và dành cho kỳ hạn 12 tháng.

Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng VietinBank đang được ấn định trong phạm vi từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, kỳ hạn áp dụng từ 1 tháng đến 36 tháng. Bên cạnh đó, ngân hàng này tiếp tục duy trì lãi suất cao nhất ở mức là 5,6%/năm, dành cho khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Vậy qua so sánh lãi suất ngân hàng trong nhóm 4 “ông lớn”, ngân hàng đang có lãi suất tiền gửi cao nhất hiện là VietinBank với mức niêm yết là 5,6%/năm.

Bảng so sánh lãi suất tiết kiệm tại nhóm 4 “ông lớn” ngân hàng

Kỳ hạn gửiAgribankVietinBankVietcombankBIDV
1 tháng3,10%3,10%3,00%3,10%
2 tháng3,10%3,10%3,00%3,10%
3 tháng3,40%3,40%3,30%3,40%
4 tháng3,40%3,40% 
5 tháng3,40%3,40% 3,40%
6 tháng4,00%4,00%4,00%4,00%
7 tháng4,00%4,00%  
8 tháng4,00%4,00%  
9 tháng4,00%4,00%4,00%4,00%
12 tháng5,50%5,60%5,50%5,50%
13 tháng5,50%5,60% 5,50%
15 tháng5,50%5,60% 5,50%
18 tháng5,50%5,60% 5,50%
24 tháng5,50%5,60%5,30%5,50%
36 tháng 5,60%5,30%5,50%
LS cao nhất5,50%5,60%5,50%5,50%
Điều kiện12 đến 24 tháng12 tháng trở lên12 tháng12 đến 36 tháng
BankExpress tự tổng hợp
🏧 Lãi suất của nhóm 4 ngân hàng nhà nước có gì thay đổi?

Lãi suất cao nhất qua so sánh tại 4 “ông lớn” ngân hàng vẫn được ghi nhận ở mức 5,6%/năm và duy nhất tại ngân hàng Vietinbank, dành cho khách hàng có tiền gửi tại các kỳ hạn từ 12 – 36 tháng.

Bài viết nổi bật

error: Content is protected !!