Tháng 2 này, lãi suất cao nhất qua khảo sát trong nhóm 4 “ông lớn” bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank ở mức là 5,6%/năm, được niêm yết tại Vietinbank.

Lãi suất huy động của 4 “ông lớn” ngân hàng nhà nước bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank so với tháng trước nhìn chung không có sự thay đổi.

Trong đó, lãi suất ngân hàng Agribank và BIDV cùng được triển khai trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,5%/năm. Cụ thể, mức cao nhất hiện đang được áp dụng tại cả hai ngân hàng này là 5,5%/năm và đều được dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền từ kỳ hạn 12 tháng trở lên.

lãi suất tiết kiệm tháng 10
Lãi suất tiền gửi tại Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất của nhóm ngân hàng quốc doanh trong tháng 02/.

Trường hợp khách hàng lựa chọn ngân hàng Vietcombank để gửi tiền sẽ được nhận lãi suất tiết kiệm trong khoảng từ 3%/năm đến 5,5%/năm, tương ứng với tiền gửi có kỳ hạn 1 – 60 tháng. Lãi suất cao nhất tại ngân hàng này đang được ghi nhận ở mức là 5,5%/năm và dành cho kỳ hạn 12 tháng.

Ngoài ra, lãi suất ngân hàng VietinBank đang được huy động trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, kỳ hạn áp dụng là từ 1 tháng đến 36 tháng. Bên cạnh đó, ngân hàng này tiếp tục ấn định lãi suất cao nhất ở mức là 5,6%/năm, dành cho khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Vậy qua so sánh lãi suất ngân hàng trong nhóm 4 “ông lớn”, ngân hàng đang có lãi suất tiền gửi cao nhất hiện là VietinBank với mức huy động là 5,6%/năm.

Bảng so sánh lãi suất tiết kiệm tại nhóm 4 “ông lớn” ngân hàng

Kỳ hạn gửiAgribankVietinBankVietcombankBIDV
1 tháng3,10%3,10%3,00%3,10%
2 tháng3,10%3,10%3,00%3,10%
3 tháng3,40%3,40%3,30%3,40%
4 tháng3,40%3,40%  
5 tháng3,40%3,40% 3,40%
6 tháng4,00%4,00%4,00%4,00%
7 tháng4,00%4,00%  
8 tháng4,00%4,00%  
9 tháng4,00%4,00%4,00%4,00%
12 tháng5,50%5,60%5,50%5,50%
13 tháng5,50%5,60% 5,50%
15 tháng5,50%5,60% 5,50%
18 tháng5,50%5,60% 5,50%
24 tháng5,50%5,60%5,30%5,50%
36 tháng 5,60%5,30%5,50%
LS cao nhất5,50%5,60%5,50%5,50%
Điều kiện12 đến 24 tháng12 tháng trở lên12 tháng12 đến 36 tháng
BankExpress tự tổng hợp
🏧 Lãi suất của nhóm 4 ngân hàng nhà nước có gì thay đổi?

Lãi suất cao nhất qua so sánh tại 4 “ông lớn” ngân hàng vẫn được ghi nhận ở mức 5,6%/năm và duy nhất tại ngân hàng Vietinbank, dành cho khách hàng có tiền gửi tại các kỳ hạn từ 12 – 36 tháng.

Bài viết nổi bật

error: Content is protected !!