4 ngân hàng lớn Vietcombank, Agribank, BIDV và Vietinbank nhận thất biểu lãi suất huy động tiền gửi không có sự thay đổi so với ghi nhận vào đầu tháng trước.

Các “ông lớn” ngân hàng có vốn nhà nước hiện nay bao gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và Vietinbank. Theo khảo sát mới nhất, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại 4 ngân hàng này không thay đổi trong tháng 5, duy trì trong phạm vi từ 2,9%/năm đến 5,6%/năm, nhận lãi vào cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tiếp tục được triển khai trong khoảng từ 2,9%/năm đến 5,5%/năm, thời gian huy động vốn kéo dài từ 1 tháng đến 36 tháng. Lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện là 5,5%/năm được ngân hàng huy động cho tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng. Theo nhận định Vietcombank có biểu lãi suất thấp hơn so với ba ngân hàng còn lại.

lãi suất tiết kiệm tháng 10
Lãi suất tiền gửi tại Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất của nhóm ngân hàng quốc doanh trong tháng 05/2021.

Ngân hàng Agribank có thời gian triển khai huy động vốn từ 1 tháng đến 24 tháng với lãi suất nằm trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại Agribank hiện là 5,6%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng.

Tương tự, BIDV và Vietinbank cũng có lãi suất ngân hàng không đổi từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm. BIDV triển khai huy động vốn trong thời gian cố định từ 1 tháng đến 36 tháng. Lãi suất cao nhất tại BIDV hiện là 5,6%/năm áp dụng tại kỳ hạn 12 tháng đến 36 tháng. Trong khi đó tại Vietinbank, các kỳ hạn huy động tiền gửi dài hơn kéo dài từ 1 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng. Lãi suất cao nhất đang được Vietinbank triển khai cùng ở mức 5,6%/năm tại kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. 

Kỳ hạn gửiAgribankVietinBankVietcombankBIDV
1 tháng3,10%3,10%2,90%3,10%
2 tháng3,10%3,10%2,90%3,10%
3 tháng3,40%3,40%3,20%3,40%
4 tháng3,40%3,40%  
5 tháng3,40%3,40% 3,40%
6 tháng4,00%4,00%3,80%4,00%
7 tháng4,00%4,00%  
8 tháng4,00%4,00%  
9 tháng4,00%4,00%3,80%4,00%
12 tháng5,60%5,60%5,50%5,60%
13 tháng5,60%5,60% 5,60%
15 tháng5,60%5,60% 5,60%
18 tháng5,60%5,60% 5,60%
24 tháng5,60%5,60%5,30%5,60%
36 tháng 5,60%5,30%5,60%
LS cao nhất5,60%5,60%5,50%5,60%
Điều kiện12 đến 24 tháng12 tháng trở lên12 tháng12 đến 36 tháng
BankExpress tự tổng hợp
🏧 Lãi suất của nhóm 4 ngân hàng nhà nước có gì thay đổi?

Các “ông lớn” ngân hàng có vốn nhà nước hiện nay bao gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và Vietinbank. Theo khảo sát mới nhất, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại 4 ngân hàng này không thay đổi trong tháng 5, duy trì trong phạm vi từ 2,9%/năm đến 5,6%/năm, nhận lãi vào cuối kỳ.

Bài viết nổi bật

error: Content is protected !!