Kiến thức ngân hàng

Nợ nhóm 2 là gì? Ngân hàng nào cho vay nợ xấu nhóm 2

Nợ nhóm 2 là gi? Giải đáp thắc mắc khi vay ngân hàng, chuyển nhóm nợ và giải pháp xóa nợ xấu nhóm 2 hiệu quả....

Dịch vụ ngân hàng Kiến thức ngân hàng Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng JCB là gì? Mở và sử dụng thẻ JCB ở Việt Nam 2024

Được phát triển bởi tập đoàn tài chính JCB (Japan Credit Bureau). Danh sách các ngân hàng phát hành thẻ tín dụng JCB ở Việt Nam....

Dịch vụ ngân hàng Kiến thức ngân hàng Thẻ tín dụng

Thẻ American Express là gì? Điều kiện mở, cách dùng ở Việt Nam

Dịch vụ ngân hàng Kiến thức ngân hàng

Đảo nợ là gì? Hướng dẫn Đảo nợ ngân hàng từ A-Z