Thời gian đọc: 2 phút [CẬP NHẬT LIÊN TỤC] Theo biểu lãi suất niêm yết mới nhất ngày 03/04, lãi suất tiền gửi tại rất nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm từ 0,1-0,3% tại nhiều ngân hàng ở cả kỳ hạn ngắn và dài hạn. Lãi suất không kỳ hạn gần như đều về mức 0,1-0,3% và nhiều ngân hàng không trả lãi suất cho khoản tiền trên tài khoản thanh toán. GhI nhận giảm mạnh nhất là tại ngân hàng Lienvietpost Bank khi kỳ hạn 6 tháng giảm từ 6,1% xuống 5,3%.

Tiền gửi có kỳ hạn tốt nhất ở đâu?

Cùng với việc 4 Ngân hàng quốc doanh giảm lãi suất huy động ở hầu hết các kỳ hạn, các NHTM cổ phần ngày hôm nay cũng đồng loạt giảm lãi suất các kỳ hạn quanh mức 0,1-0,3%. Chỉ duy nhất có ngân hàng VIB ghi nhận mức tăng lên 4,75%/năm cho kỳ hạn từ 1-3 tháng.

Nhóm ngân hàng trả lãi suất cao nhất nằm trong nhóm các ngân hàng TMCP tư nhân với mức trên 8% có các ngân hàng như NamABank (8,6% – cao nhất hệ thống), Eximbank (8,4%), NCB (8,3%), Vietcapitalbank &VietABank (8,2%) và KienlongBank (8,0%)… cho các kỳ hạn trên 12 tháng. Nhóm các ngân hàng còn lại dao động từ mức 7,3% – 7,9%.

Đối với nhóm lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn dưới 12 tháng, mức dao động lãi suất tại từng kỳ hạn của các ngân hàng không có biên động đáng kể. Lãi suất nằm trong khoảng từ 4,3% – 4,75% (kỳ hạn 1 – 3 tháng); 6% – 7,3% (kỳ hạn 6 – 9 tháng) và 6,8% – 8% (kỳ hạn 12 tháng). Như vậy, lãi suất có kì hạn 12 tháng tại quầy dao động có sự chênh lệch rõ rệt tới 1,2 điểm % giữa các ngân hàng.

Lãi suất huy động tại quầy của các ngân hàng trên giảm mạnh trong bối cảnh lãi suất cho vay trên thị trường giảm sâu để hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo NHNN, đã có 20 ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay, giảm tối thiểu 2%/năm. 

Trong khi lãi suất tiền gửi tại quầy giảm, lãi suất tiền gửi online giảm nhẹ hơn. Theo đó, chênh lệch lãi suất tại quầy và online hiện nay nằm trong khoản từ 0,1-0,2% đối với các khoản tiền gửi cùng kỳ hạn để khuyến khích khách hàng chuyển sang giao dịch bằng kênh online, góp phần đối phó với dịch bệnh Covid 19 lây lan.

Bài viết nổi bật

error: Content is protected !!